Polityka prywatności- Wellmify

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Wellmify

Privacy Policy 

Korzystający z naszej platformy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują tego zmienić. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w platformie informacje zawarte w aplikacji (adres IP) są przez Wellmify wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie lub mieście, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do Wellmify wymaga podania informacji, umożliwiającej skontaktowania się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacji demograficznych. Podane informacje są przez nas wykorzystywane do koniecznie potrzebnych kontaktów z uczestnikami platformy oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

FAQ 

Jaka jest polityka Wellmify dotycząca plików „cookies”?

Wellmify nie przechowuje plików cookies w komórkach użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” 

System Wellmify NIE wykorzystuje tzw. plików cookies (ciasteczek), tj. plików tekstowych służących do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania platformy przez użytkownika. Pliki cookies NIE są zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz NIE są przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do platformy za każdym razem, gdy użytkownik z niej korzysta. 

Wellmify NIE wykorzystuje również informacji zawartych w logach systemowych (np. adres IP).

Wellmify NIE wykorzystuje informacji gromadzonych przy użyciu plików cookies oraz pochodzących z logów systemowych w celu: 

dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów platformy do konkretnego urządzenia i preferencji użytkownika; 

zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

W jaki sposób chronione są informacje? 

Rejestracja wypełniona przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Wellmify, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą kodowanych sesji, które istotnie zwiększą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Dane takie jak hasła dostępu do profili są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowych algorytmów szyfrowania, uniemożliwiających ich późniejsze odszyfrowanie. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Wellmify z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom? 

Wellmify zawiera lub będzie zawierał funkcje (np. recenzje), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. treść i podpis opinii) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku 

Wellmify udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Wellmify danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Wellmify. 

Prawo wyboru 

Wellmify daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych funkcji i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych funkcji jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre funkcje wymagają zapisania się. Zapisanie się do Wellmify jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil. 

Pytania 

Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Wellmify powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie. 

Wellmify jest otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie do Wellmify na adres e mail: biuro@beauty-box.io lub pisemnie listem tradycyjnym na adres Wellmify.

Dane osobowe 

Informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Wellmify danych osobowych Klientów znajdziesz w Załączniku nr 1 do Polityki prywatności „Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Wellmify danych osobowych Klientów”, a danych osobowych Usługodawców w Załączniku nr 2 do Polityki prywatności „Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Wellmify danych osobowych Usługodawców”.

Załącznik nr 1 

Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Wellmify danych osobowych Klientów. 
 1. Wellmify przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów. 
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, Koncie albo w Systemie. 
 3. Klient, zamieszczając swoje dane w Systemie: 
 4. wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet; 
 5. Usługodawcy będą kontaktować się z nim bezpośrednio przez aplikację oraz na podany przez niego podczas Rejestracji numer telefonu. 
 6. Klient przy tworzeniu Konta może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach niż wykonanie umowy zawartej z Wellmify. 
 7. Istotą Aplikacji dla Usługodawców jest umożliwienie Usługodawcom świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z Usług Usługodawców, promując jednocześnie oferowane usługi przez Wellmify oraz Usługi Usługodawców. W związku z tym Wellmify i Usługodawca przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych. Gdy Klient za pomocą Aplikacji dokonuje Rezerwacji usługi Usługodawca: 
 8. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Usługodawcą o świadczenie przez Usługodawcę Usług na rzecz Klienta, 
 9. Klient może w Aplikacji dodatkowo udzielić Usługodawcy zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych (na komunikację elektroniczną, na profilowanie) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem,
 10. Wellmify udostępnia Usługodawcy za pomocą Aplikacji dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia przez niego Usług na rzecz tego Klienta, 
 11. Usługodawca staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów. 
 12. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Systemu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Systemu, korespondencję push lub wiadomości SMS zawierające  potwierdzenia. Potwierdzenia te nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informacje dotyczące Rezerwacji. 
 13. Gdy Usługodawca będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Wellmify (m.in. kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) – Wellmify będzie w niezbędnym zakresie w imieniu Usługodawcy przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w zawartej z Usługodawcą – zgodnie z art. 28 RODO – umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Usługodawca nadal będzie administratorem jego danych osobowych. 
 14. Cele, w jakich Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane Klienta, będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych. 
 15. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Wellmify danych osobowych Klientów dostępne są w poniższej tabeli.

   

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTA

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe- szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administrator danych 

osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Wellmify sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/85, piętro 7, 00-116 Warszawa, KRS: 0000521966, NIP 1132879076;

Dane kontaktowe 

administratora

Można się z nami skontaktować

1. telefonicznie na nr: +48 535 684 411; 

2. na adres e-mail: biuro@beauty-box.io; 

3. pisemnie, na adres: Wellmify sp. z o. o., ul. ŚWIĘTOKRZYSKA, nr 30, lok. 85, WARSZAWA 00-116

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony 

danych osobowych 

Wellmify

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: 

1. na adres e-mail: biuro@beauty-box.io

2. pisemnie, na adres: Wellmify sp. z o.o., ul. ŚWIĘTOKRZYSKA, nr 30, lok. 85, WARSZAWA 00-116

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Abyś mógł zarejestrować konto w serwisie Wellmify oraz mógł w pełni korzystać z funkcji serwisu będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych

1. Imię i nazwisko, 

2. Adres e-mail, 

3. Numer telefonu, 

4. Adres zamieszkania, 

5. IP urządzenia; 

6. Data urodzenia, 

7. Twoje zdjęcie, 

8. Twoją płeć.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 1. Zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu Wellmify, aby umożliwić Ci korzystanie z usług podmiotów 

współpracujących z Wellmify („Usługodawców”), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych osobowych Usługodawcy, gdy złożysz żądanie rezerwacji usług Usługodawca za pomocą aplikacji Wellmify – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 1. Marketingu produktów lub usług Wellmify 

(z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług; 

 1. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług Wellmify

  – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Wellmify; 

 1. Profilowania/grupowania

  (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 2. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Wellmify lub Usługodawców

  (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, SMS-owych lub e-mailowych) – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług Wellmify lub usług Usługodawców; 

 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

  – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

 4. Wypełniania ciążących na Wellmify obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa

  – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 5. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Wellmify

  (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Wellmify, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie  uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności; 

 1. Wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Wellmify

  (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych  funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji Wellmify; 

 1. W celu odpowiedzi na Twoją wiadomość i komunikacji z Tobą, gdy wyślesz do nas wiadomość

  – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość odpowiedzi na Twoją wiadomość i komunikacji z Tobą. 

Profilowanie/grupowanie Informujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom 

świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia,

rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może 

być dokonywane na podstawie następujących danych: 

 1. aktywności na stronie oraz w aplikacji Wellmify; 
 2. geolokalizacji; 
 3. płci; 
 4. godzin korzystania z usług Wellmify; 
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie lub w aplikacji Wellmify; 
 6. analizy zdjęć w serwisie Wellmify, które Ci się podobały. 

Wyjaśniamy przy tym, że Wellmify nie stosuje inwazyjnych praktyk 

profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub 

reklamowych. 

Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich 

danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na 

adres: biuro@beauty-box.io lub dzwoniąc na numer: +48 535 684 411. 

Kategorie odbiorców 

danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 1. Usługodawcy; 

2. spółki z grupy kapitałowej Wellmify; 

3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); 

4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne; 

5. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi 

współpracujemy. 

Potwierdzamy, że wszystkie podmioty, na rzecz których przekazujemy Twoje dane osobowe, zapewniają co najmniej taką samą ochronę Twoich danych osobowych, jaka jest określona w niniejszej polityce prywatności i jaka wymagana jest przez wytyczne Apple Inc.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy

  – do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu  przedawnienia roszczeń; 

 1. W celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego)

   – do momentu rozwiązania lub  wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych w tym celu; 

 1. W celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Wellmify

   – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy  albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych w tym celu; 

 1. W celu profilowania/grupowania

  – do momentu rozwiązania  lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 

 1. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi

  –  do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do  momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w tym celu; 

 1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami

   – do momentu przedawnienia tych roszczeń; 

 1. Wypełniania obowiązków prawnych

  – do momentu  wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych  wynikających z przepisów prawa; 

 1. W celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne  potrzeby

   – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu  przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do  momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w tym celu; 

 1. W celu wdrażania nowych lub rozwijania  rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Wellmify

   – do  momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do  momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w tym celu; 

 1. W celu odpowiedzi na Twoją wiadomość i komunikacji z Tobą, gdy wyślesz do nas wiadomość

  – przez czas komunikacji z Tobą, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. 

Twoje prawa zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; 
 1. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 1. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Wellmify: poprzez e- mail biuro@beauty-box.io, lub  telefonicznie: +48 535 684 411
 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania zgody

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Wellmify będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: biuro@beauty-box.io lub zadzwonić na numer: +48 535 684 411.

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 

Jeśli korzystasz z aplikacji Wellmify, w każdej chwili możesz sprawdzić, jakich zgód udzieliłeś oraz możesz edytować je wchodząc w swojej aplikacji Wellmify w zakładkę „Profil”, a następnie w zakładkę „Ustawienia Prywatności”.

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Wellmify w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na 

adres: biuro@beauty-box.io, dzwoniąc na numer: +48 535 684 411. 

Wellmify nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Wellmify wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Wellmify zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do usunięcia 

danych

W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych z serwisu Wellmify. Możesz to zrobić zgłaszając do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych na adres: biuro@beauty-box.io

Jeżeli korzystasz z aplikacji Wellmify w systemie iOS oraz Android  możesz usunąć swoje konto wchodząc w swojej aplikacji Wellmify w zakładkę „Profil” a następnie w zakładkę „Twoje dane” i klikając w przycisk „Usuń moje konto”. Usunięcie konta w aplikacji Wellmify w systemie iOS oraz Android jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych z aplikacji Wellmify.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu Wellmify oraz realizacji pozostałych ww. celów. 

W każdej chwili możesz sprawdzić lub edytować swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, wchodząc w swojej aplikacji Wellmify w zakładkę „Profil”, a następnie w zakładkę „Twoje dane”.

Załącznik nr 2 

Podstawy prawne i cele przetwarzania przez Wellmify danych osobowych Usługodawców. 

 1. Administratorem danych osobowych Usługodawców, będących osobami fizycznymi, jest Wellmify. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO Wellmify wypełnia wobec Usługodawców przy Rejestracji Konta. Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w tabeli na końcu załącznika. 
 2. Wellmify i Usługodawca przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych. 
 3. Gdy Klient za pomocą Aplikacji dokonuje Rezerwacji usługi Usługodawcy: 
 4. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Usługodawcą o świadczenie przez Usługodawcę Usług na rzecz Klienta, 
 5. Klient może w Aplikacji udzielić Usługodawcy zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych (np. na komunikację telefoniczną) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem, 
 6. Wellmify udostępnia Usługodawcy za pomocą Aplikacji dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia przez niego Usług na rzecz tego Klienta. 
 7. Usługodawca staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 8. W celu umożliwienia Wellmify świadczenia na rzecz Usługodawcy usług w ramach Aplikacji, do których niezbędne jest przetwarzanie: 
 9. danych osobowych Klientów, którzy dokonali Rezerwacji usług Usługodawcy, 
 10. konieczne jest powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych takich osób, w związku z czym Usługodawca i Wellmify zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 11. Usługodawca jest świadomy, że rozwiązanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością świadczenia przez Wellmify usług na rzecz Usługodawcy na podstawie Umowy w zakresie wymagającym przetwarzania danych, których administratorem jest Usługodawca, w związku z czym wraz z rozwiązaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 475 §1 Kodeksu cywilnego – wygasają zobowiązania Wellmify w tym zakresie. 
 12. Gdy Usługodawca będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Wellmify (m.in. kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) – Wellmify będzie w imieniu Usługodawcy przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Usługodawca nadal będzie administratorem jego danych osobowych. 
 13. Cele w jakich Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych. 
 14. Usługodawca jest także administratorem danych osobowych Klienta, z którym zawrze umowę poza Aplikacją (np. w salonie). Jeśli wprowadzi te dane do Aplikacji nadal jest ich administratorem, a Wellmify przetwarza je w imieniu Usługodawcy na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 15. Wellmify przetwarza dane, w tym dane osobowe, Usługodawca jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług i prawidłową realizację Umowy. Wellmify nie odpowiada za zakres danych osobowych Klientów zbieranych przez Usługodawców i za legalność zbierania tych danych przez Usługodawców. Szczegółowe zobowiązania stron z tym związane zawiera Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA Usługodawcy

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administrator danych 

osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Wellmify sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/85, piętro 7, 00-116 Warszawa, KRS: 0000521966, NIP 1132879076;

Dane kontaktowe 

administratora

Można się z nami skontaktować: 

1. telefonicznie na nr: +48 535 684 411; 

2. na adres e-mail: biuro@beauty-box.io; 

3. pisemnie, na adres: Wellmify sp. z o. o., ul. ŚWIĘTOKRZYSKA, nr 30, lok. 85, WARSZAWA 00-116

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych osobowych Wellmify

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: 

1. na adres e-mail: biuro@beauty-box.io 

2. pisemnie, na adres: Wellmify sp. z o. o., ul. ŚWIĘTOKRZYSKA, nr 30, lok. 85, WARSZAWA 00-116

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Abyś mógł zarejestrować konto w serwisie Wellmify oraz mógł w pełni korzystać z funkcji serwisu będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: 

1. Imię i nazwisko, 

2. Nazwa Twojego biznesu, 

3. Adres e-mail, 

4. Numer telefonu, 

5. Adres zamieszkania/Adres prowadzenia biznesu, 

6. IP urządzenia; 

7. Data urodzenia 

8. Logo, 

9. Zdjęcie profilowe.

Cele i podstawy prawne 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

Przetwarzania danych 

 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu Wellmify– takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 2. marketingu produktów lub usług Wellmify (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego)– przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług; 
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Wellmify – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Wellmify; 
 4. profilowania/grupowania(tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Wellmify lub Usługodawców (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług Wellmify lub usług Usługodawców; 
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 
 7. wypełniania ciążących na Wellmify obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – 

przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Wellmify (w tym raportowanie, planowanie rozwoju  usług, prace rozwojowe w systemie Wellmify, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności; 
 1. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Wellmify (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest  niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji Wellmify; 
 1. w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość i komunikacji z  Tobą, gdy wyślesz do nas wiadomość – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wellmify (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość odpowiedzi na Twoją wiadomość i komunikacji z Tobą. 
 2. Profilowanie/grupowanie


Informujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może być dokonywane na podstawie następujących danych: 

 1. aktywności na stronie oraz w aplikacji Wellmify; 
 2. geolokalizacji; 
 3. płci; 
 4. godzin korzystania z usług Wellmify; 
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie lub w aplikacji Wellmify; 
 6. analizy zdjęć w serwisie Wellmify, które Ci się podobały. 

Wyjaśniamy przy tym, że Wellmify nie stosuje inwazyjnych praktyk profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub reklamowych. Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: biuro@beauty-box.io, dzwoniąc na numer: +48 535 684 411.

Kategorie odbiorców 

danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 

1. spółki z grupy kapitałowej Wellmify; 

2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); 

3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne; 

4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi 

współpracujemy. 

Potwierdzamy, że wszystkie podmioty, na rzecz których przekazujemy Twoje dane osobowe, zapewniają co najmniej taką samą ochronę Twoich danych osobowych, jaka jest określona w niniejszej polityce prywatności i jaka wymagana jest przez wytyczne Apple Inc.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać: 

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń; 
 2. W celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 
 3. W celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Wellmify – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 
 4. W celu profilowania/grupowania– do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 
 5. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi– do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w tym celu; 
 1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń; 
 1. Wypełniania obowiązków prawnych– do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa; 
 1. W celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne  potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 
 1. W celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Wellmify – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 
 1. W celu odpowiedzi na Twoją wiadomość i komunikacji z Tobą, gdy wyślesz do nas wiadomość – przez czas komunikacji z Tobą, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. 

Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych; 

4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Wellmify: poprzez e mail biuro@beauty-box.io  telefonicznie: +48 535 684 411.

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania zgody

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Wellmify będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: biuro@beauty-box.io, zadzwonić na numer: +48 535 684 411.Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. W każdej chwili możesz sprawdzić, jakich zgód udzieliłeś oraz możesz edytować je wchodząc w swojej aplikacji Wellmify w zakładkę „Profil”, a następnie w zakładkę „Ustawienia”, a następnie w zakładkę „Aplikacja Wellmify”, a następnie w zakładkę „Ochrona Twoich danych”. 

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Wellmify w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na 

adres: biuro@beauty-box.io, dzwoniąc na numer: +48 535 684 411

Wellmify nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Wellmify wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Wellmify zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych z serwisu Wellmify. Możesz to zrobić zgłaszając do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych na adres: biuro@beauty-box.io

Jeżeli korzystasz z aplikacji Wellmify w systemie iOS oraz Android możesz usunąć swoje konto wchodząc w swojej aplikacji Wellmify w zakładkę „Profil” a następnie w zakładkę „Ustawienia”, a następnie w zakładkę „Usuń konto”. Usunięcie konta w aplikacji Wellmify w systemie iOS jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych z aplikacji Wellmify.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu Wellmify oraz realizacji pozostałych ww. celów. W każdej chwili możesz sprawdzić lub edytować swoje dane osobowe wchodząc w swojej aplikacji Wellmify w zakładkę „Profil”, a następnie w zakładkę „Mój profil”. Ostatnia aktualizacja: 19 Maja  2023